O nas

Laboratorium mikrobiologiczne – Biolabor – powstało w 2005 roku. Akredytowaną działalność prowadzimy od 2006 roku. Nasze kompetencje techniczne do wykonywania badań oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji przyznaniem Certyfikatu Akredytacji AB 770.

Nasze Laboratorium oferuje badania mikrobiologiczne zgodnie z posiadanym ZAKRESEM ELASTYCZNYM. Współpracujemy także z szeregiem podwykonawców, oferując bogaty pakiet badań fizykochemicznych.

Wieloletnia praktyka laboratoryjna jest podstawą i wstępem do solidności. Kompetentny, zaangażowany i stale podnoszący swoje kwalifikacje personel jest kluczem do jakości. Otwarcie na potrzeby Klienta przyczyniły się do uzyskania zaufania Zleceniodawców oraz Organów Zewnętrznych. Nie tylko zakres naszej oferty ale również stale rosnące grono Zleceniodawców jest dla nas ważnym kołem napędowym. Nasza współpraca opiera się na długotrwałej relacji, do której zapraszamy również Ciebie.

Posiadamy zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań urzędowych. Posiadamy również zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej do wykonywania badań mikrobiologicznych wody pitnej.

laboratorium mikrobiologiczne żywności, wody i wymazów z powierzchni
Mikrobiologiczne badania żywności