O nas

Laboratorim Biolabor powstało w 2005 roku. Akredytowaną działalność prowadzimy od 2006 roku, kiedy nasze kompetencje techniczne do wykonywania badań oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji przyznaniem Certyfikatu Akredytacji AB 770.

Wieloletnia praktyka laboratoryjna, kompetentny, zaangażowany i stale podnoszący swoje kwalifikacje personel oraz otwarcie na potrzeby Klienta przyczyniły się do uzyskania zaufania zleceniodawców oraz organów zewnętrznych.

Posiadamy zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań urzędowych oraz zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej do wykonywania badań mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia.