Usługi

W zakresie naszych usług znajdują się między innymi:

  • badania mikrobiologiczne żywności i wody
  • badania mikrobiologiczne wody do spożycia oraz wody na pływalniach
  • badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością
  • badania mikrobiologiczne kału zwierząt i próbek środowiskowych z obszaru produkcji pierwotnej
  • badania przechowalnicze w celu ustalenia właściwego okresu przydatności do spożycia produktów żywnościowych
  • wykrywanie DNA bakteryjnego z wykorzystaniem aparatu PCR real-time

Biolabor sp. z o.o.
Laboratorium Mikrobiologiczne
al. Piłsudskiego 92
41-308Dąbrowa Górnicza
+48 32 792 71 44
biuro@laboratoriumbiolabor.pl

Zagadnienia merytoryczne

  • 781-445-550
  • 781-445-560

Zagadnienia handlowe

  • 667-097-040
  • 781-445-520